sunnuntai 25. maaliskuuta 2012


Maailmankuvaa avartamassa

 - mukana leirikoulussa Islannissa

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.420520334631737.119605.100000213236945&type=1

Viikon leirikoulu on takana. Olimme Islannissa. Oppilaat olivat keränneet rahaa puolitoista vuotta myymällä tavaraa kekseista joulukukkiin, pesemällä ikkunoita ja  kantamalla muuttotavaroita. Oppilaiden into ja työ oli ainutlaatuinen ja mahdollisti matkan.  Suurkiitos oppilaille ja heidän vanhemmilleen.
Itse luokanvalvojana jouduin selättämään byrokratiaa. Leirikoululuvan heltiäminen Islantiin  oli vaikeaa. Koulussamme oli voimassa sääntö, jonka mukaan leirikoulut ovat pääsääntöisesti mahdollisia vain kotimaahan. Tiesimme leirikouluja tehdyn ulkomaille, oli vierailtu Tanskassa ja Lontoossa. Lupa oli siis mahdollinen.
Koska intoa ulkomaille oli, oli luokanvalvojan tuettava oppilaiden suunnitelmia. Korostettakoon, että ulkomaille lähtö oli puhtaasti oppilaista ja heidän vanhemmistaan lähtöisin.

Koska  halusimme ulkomaille, "pääsääntöisesti" kohtaan oli kiinnitettävä huomiota. Miksi poikkeuksia oli voitu tehdä?
Sain kuulla, että ulkomaille ei pääse lomaa viettämään. Oli siis löydyttävä pedagogisesti perusteltu syy matkustaa  ja oppia koulun opetussuunitelnmaan kuuluvaa, mitä kotimaasta ei löydy.

Olen maantiedon ja biologian opettaja ja se oli helppoa. Islanti!

Islannissa  mannerlaatat erkanevat ja siellä näkyvät tuliperäisyyden ilmiöt. Kirjoitin anomuksen korostaen Islannin luonnon erityispiirteitä. Lupa myönnettiin, kiitos  järkevälle johtokunnalle.

Täytimmekö  edellytykset, joita meiltä odotettiin?

Vietimme viikon oikeassa leirikoulussa tavaten islantilaisia oppilaita Akureyrissä. Kuuntelimme sikäläisten opettajien  meille pitämiä esityksiä ja pidimme islantilaisille oppilaille esityksen koulustamme ja omasta maastamme. Me ja islantilaiset oppilaat teimme yhdessä projektin kaupungista. Retkeilimme ympäristössä havaiten tuliperäisyyttä ja maan sisäisen lämmön vaikutuksia. Reykjavikissa tutustuimme islantilaiseen kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja yhteiskuntaan.

Jälkikäteen löysin yhtymäkohtia ainakin englantiin, maantietoon, biologiaan, historiaan, yhteiskuntaoppiin, äidinkieleen, kuvaamataitoon, liikuntaan, fysiikkaan ja  matematiikkaan. Oli  hyvää päässälaskutaidon harjoittelua muuttaa sikäläiset, tuhansissa ja kymmenissä tuhansissa kruunuissa olevat hinnat euroiksi.
Retki oli onnistunut ja  tavoitteet saavutettiin. Me kuin islantilaiset isäntämme lienevät tyytyväisiä?

Maailma muuttuu, niin myös koulun säännöt. Leirikoulu on nyt mahdollista järjestää  Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Hyvä ! Enää ei tarvitse keksiä syitä. Halukkaat pääsevät keräämään varoja haluamaansa kohteeseen.
Tuliperäisyys ja geoterminen energia veivät meidät Islantiin. Matka kannatti.

Kiitos vielä kaikille, niin vanhemmille  Katri ja Timo, Mari kollegalle, sekä  oppilaille.
Kiitokset  islantilaisille Akureyrin koulun opettajille, erityisesti maantiedon ja tietotekniikan opettajalle  Jonakselle. Te siellä Akureyrissä otitte meidät vastaan, kutsuitte  kotiinne päivälliselle ja tulitte yhteiseen illanviettoon kanssamme.
Olen varma, että nuo kokemukset  Islannista ja heidän vieraanvaraisuudestaan ja sydänmellisyydestään me suomalaiset muistamme  lopun ikämme. Takk fyrir !
Parahin terveisin Timo

sunnuntai 5. helmikuuta 2012

Alkaako uusi aika ja keille ?

Vaalit on käyty ja tulokset julkistettu. Paras mies on voittanut. Näissä vaaleissa voittivat kaikki. Haaviston kautta Suomessa on jälleen toivoa paremmasta Suomesta, suvaitsevaisuudesta, heikommasta huolenpitämisestä ja ihmisen  keskinäisestä kunnioittamisesta.
On ollut hienoa havaita nuorten kiinnostuksen kasvu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Nuorissa on tulevaisuus !
Kannattaa muistaa, ettei tulos ollut aivan yhden miehen show, eikä yksi ehdokas saanut koko kansan ehdotonta kannatusta. Noin 30 prosenttia jätti kokonaan äänestämättä. Äänestysprosentti oli 68,9 % ja hylättyjä ääniä oli enemmän kuin koskaan, noin 25 000.  Niinistön osuudeksi (62,6 %  annetuista äänistä, noin 1 800 000) kansakunnan kaikista mahdollisista äänistä, (noin 4 400 000)  kertyy noin 40 prosenttia. Lopuksi mainittakoon, että Haaviston osuus oli paljon sitä pienempi.